Locatie:
Almere
Opdrachtgever:
Ontwikkelingscombinatie Nobelhorst VOF
Opdracht:
Nieuwbouw woningen
Omvang:
4300 | PCS eengezinswoningen
Architect:
Gevarieerde architectuur
Oplevering:
2014

In het bosrijke Almere Hout ontstaat in de komende jaren stadsdorp Nobelhorst met in totaal zo'n 4300 woningen. In het gebied krijgen bewoners en gebruikers volop de ruimte en mogelijkheden om hun woondroom, bedrijfslocatie of combinatie hiervan waar te maken. Nobelhorst wordt met alle ruimte voor initiatieven van toekomstige bewoners een sociaal duurzame wijk.

De ideale wijk is vooral een wijk van initiatieven. Een wijk waar mensen kansen krijgen en ruimte om hun eigen initiatieven te realiseren, waar ze hun talenten kunnen ontplooien en waar voldoende ruimte is om ook gezamenlijk iets te organiseren. Een wijk waar bewoners op basis van eigen beweging en onderling respect en vertrouwen hun leef- en werkomgeving kunnen inrichten. Waar ondernemen, initiatief, waardigheid, verbondenheid en solidariteit als belangrijke waarden gelden. Dit bieden en weten vast te houden, maakt dat een wijk sociaal duurzaam is. Dat is de ambitie van de gemeente Almere en woningcorporatie Ymere in Nobelhorst.