Disclaimer

De inhoud van de informatie op deze internetpagina's is slechts bedoeld voor het verschaffen van algemene informatie.

Hoewel Dura Vermeer Groep NV ernaar streeft om de informatie op deze site correct weer te geven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Dura Vermeer Groep NV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige schade die voortvloeit uit onjuistheden of onvolledigheid van de inhoud van deze website.

©2010, Dura Vermeer Groep NV, Afdeling Communicatie